FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2016 Następne

Data wydania: 07.12.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Zawartość numeru

Aleksander Kiklewicz

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 59, Numer 3 (227), 2016, s. 489 - 511

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.033.5908
Czytaj więcej Następne

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 59, Numer 3 (227), 2016, s. 609 - 618

Czytaj więcej Następne

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 59, Numer 3 (227), 2016, s. 619 - 627

Czytaj więcej Następne