FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2014 Następne

Data wydania: 29.01.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Edyta Żyrek-Horodyska

Zawartość numeru

Recenzje

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 57, Numer 4 (220), 2014, s. 831 - 847

Czytaj więcej Następne

Eugeniusz Kurzawa

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 57, Numer 4 (220), 2014, s. 848 - 852

Czytaj więcej Następne