FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zeszyty Prasoznawcze

Opis

Zeszyty Prasoznawcze są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, kulturowym, językowym, psychologicznym, politycznym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego.

Jest to jednocześnie jedno z najstarszych czasopism naukowych w naszej części Europy. Publikuje w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim rozprawy, artykuły, analizy, raporty, recenzje, sprawozdania dotyczące wszystkich aspektów dziennikarstwa i rynku mediów, reklamy, public relations, propagandy, opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej, historii mediów w Polsce i na świecie, systemów medialnych, badań czytelnictwa oraz wielu innych obszarów komunikacji społecznej.

Pod obecnym tytułem Zeszyty Prasoznawcze wydawane są nieprzerwanie od 1960 roku, już od sześciu dekad wnosząc niezwykle istotny wkład w rozwój polskiego medioznawstwa, służąc kolejnym pokoleniom badaczy komunikowania, wykładowcom i studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom, rzecznikom prasowym i pracownikom branży reklamowej oraz przedstawicielom innych zawodów okołomedialnych.

Przez 62 lata istnienia czasopisma, którego początek datuje się na 1958 rok, ukazało się już blisko 250 numerów. Na ich łamach opublikowano niemal dwa tysiące artykułów i rozpraw, nie licząc recenzji i sprawozdań.

Pełne archiwalne wydania Zeszytów Prasoznawczych (z lat 1957–2011) są dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej, a numery z ostatniej dekady są dostępne również we frankfurckiej Central and Eastern European Online Library.

ISSN: 0555-0025

eISSN: 2299-6362

Punkty MNiSW: 40

UIC ID: 484155

DOI: 10.4467/22996362PZ

Redakcja

Redaktor naczelna:

Magdalena Hodalska

Zastępca redaktor naczelnej:

Agnieszka Szymańska

Sekretarz redakcji:

Edyta Żyrek-Horodyska

Dodatkowi redaktorzy:

Zbigniew Bajka,

Beata Klimkiewicz,

Władysław Marek Kolasa,

Maria Nowina-Konopka,

Paweł Płaneta,

Weronika Saran,

Weronika Świerczyńska-Głownia,

Agnieszka Walecka-Rynduch,

Maciej Zweiffel,

Jarosław Kinal,

Bartłomiej Łódzki

Redaktor statystyczny:

Rafał Kuś

Redaktor językowy:

Joshua Tan,

MyKaila Young

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom 66, Numer 4 (256)

Data wydania: 13.12.2023

Redaktor numeru: Agnieszka Walecka‑Rynduch

Zeszyt pod patronatem Sekcji Komunikowania Politycznego PTKS.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Zawartość numeru

Z życia naukowego

Rafał Klepka, Wojciech Kułaga

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 66, Numer 4 (256), 2023, s. 163 - 167

Czytaj więcej Następne

Krzysztof Stępniak

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 66, Numer 4 (256), 2023, s. 169 - 173

Czytaj więcej Następne

Alena Podviazkina, Katarzyna Zdanowicz‑Cyganiak

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 66, Numer 4 (256), 2023, s. 175 - 177

Czytaj więcej Następne