FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 66, Numer 3 (255)

Komunikowanie polityczne, mapowanie pola badawczego

2023 Następne

Data wydania: 06.11.2023

Opis

Zeszyt pod patronatem Sekcji Komunikowania Politycznego PTKS.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redakcja numeru Agnieszka Walecka ‑Rynduch

Zawartość numeru

Agnieszka Walecka‑Rynduch

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 66, Numer 3 (255), 2023

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.23.025.18131
Czytaj więcej Następne