FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2013 Następne

Data wydania: 04.04.2013

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Edyta Żyrek-Horodyska

Zawartość numeru

Lutz M. Hagen, Reimar Zeh, Maike Müller-Klier

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 56, Numer 1 (213), 2013, s. 111 - 129

https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.13.009.1027
Czytaj więcej Następne

Omówienia, recenzje, rozbiory

Wiesław Sonczyk, Joanna P. Bierówka

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 56, Numer 1 (213), 2013, s. 180 - 186

Czytaj więcej Następne

Lidia Pokrzycka, Agnieszka J. Cieślikowa

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 56, Numer 1 (213), 2013, s. 187 - 190

Czytaj więcej Następne