FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 59, Numer 1 (225)

Seriale

2016 Następne

Data wydania: 29.06.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Redakcja zeszytu Małgorzata Lisowska-Magdziarz

Zawartość numeru

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 59, Numer 1 (225), 2016, s. 252 - 259

Czytaj więcej Następne

Recenzje

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 59, Numer 1 (225), 2016, s. 260 - 269

Czytaj więcej Następne

Sprawozdania

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 59, Numer 1 (225), 2016, s. 270 - 285

Czytaj więcej Następne