FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zespół redakcyjny

Skład Redakcji

Magdalena Hodalska – Redaktor naczelna – Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0001-9620-5913  ; @ magdalena.hodalska@uj.edu.pl,

Agnieszka Szymańska – Zastępca redaktor naczelnej – Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-4186-0862 ; @  agnieszka.szymańska@uj.edu.pl,

Edyta Żyrek-Horodyska – Sekretarz redakcji – Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-7276-1736 @  edyta.zyrek@uj.edu.pl

 

Zbigniew Bajka, Beata Klimkiewicz, Władysław Marek Kolasa, Maria Nowina-Konopka, Paweł Płaneta, Weronika Saran, Weronika Świerczyńska-Głownia, Agnieszka Walecka-Rynduch, Maciej Zweiffel, Rafał Kuś (redaktor statystyczny), Joshua Tan (redaktor językowy), MyKaila Young  (redaktorzy językowi), Jarosław Kinal, Bartłomiej Łódzki