FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2015 Następne

Data wydania: 19.02.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Edyta Żyrek-Horodyska

Zawartość numeru

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 58, Numer 4 (224), 2015, s. 974 - 987

Czytaj więcej Następne

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 58, Numer 4 (224), 2015, s. 988 - 1009

Czytaj więcej Następne