FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2017 Następne

Data wydania: 27.02.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Zawartość numeru

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 60, Numer 3 (231), 2017, s. 672 - 687

Czytaj więcej Następne

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 60, Numer 3 (231), 2017, s. 688 - 703

Czytaj więcej Następne