FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 61, Numer 1 (233)

Przestrzenie sfery publicznej a media

2018 Następne

Data wydania: 2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Redakcja zeszytu Beata Klimkiewicz, Agnieszka Szymańska, Weronika Świerczyńska-Głownia

Zawartość numeru

Recenzje i omówienia

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 61, Numer 1 (233), 2018, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne

Recenzje i omówienia

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 61, Numer 1 (233), 2018, s. 142 - 156

Czytaj więcej Następne