FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2014 Następne

Data wydania: 29.12.2014

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Zawartość numeru

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 57, Numer 3 (219), 2014, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 57, Numer 3 (219), 2014, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne