FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2018 Następne

Data wydania: 2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Redaktorzy numeru Ryszard Filas, Agnieszka J. Cieślikowa

Zawartość numeru

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 61, Numer 2 (234), 2018, s. 342 - 353

Czytaj więcej Następne

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 61, Numer 2 (234), 2018, s. 354 - 358

Czytaj więcej Następne