FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2021 Następne

Data wydania: 10.09.2021

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor numeru Rafał Kuś

Zawartość numeru

Z problemów aktualnych

Natalia Prokofiewa, Jekaterina Szczegłowa

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 64, Numer 3 (247), 2021, s. 9 - 27

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.21.017.13882
Czytaj więcej Następne

Z życia naukowego

Wojciech Furman

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 64, Numer 3 (247), 2021, s. 123 - 125

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.21.023.13888
Czytaj więcej Następne