FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2017 Następne

Data wydania: 28.03.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Zawartość numeru

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 60, Numer 4 (232), 2017, s. 1001 - 1019

Czytaj więcej Następne

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 60, Numer 4 (232), 2017, s. 1008 - 1019

Czytaj więcej Następne