FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2016 Następne

Data wydania: 07.11.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Redakcja zeszytu Ryszard Filas

Zawartość numeru

Agnieszka Stępińska , Kinga Adamczewska, Dominika Narożna, Ewa Jurga-Wosik, Bartłomiej Secler

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 59, Numer 2 (226), 2016, s. 393 - 407

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.026.5430
Czytaj więcej Następne

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 59, Numer 2 (226), 2016, s. 408 - 423

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.027.5431
Czytaj więcej Następne