FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wartości i standardy zawodowe dziennikarza

Data publikacji: 07.11.2016

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 369 - 392

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.025.5429

Autorzy

Lucyna Szot
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Values and professional standards of journalism

Most of the media occupations are characterized by low professionalism, i.e. lack of clearly defined qualifications and rules of actions appointing standards of professionalism, which in connection with cult of individualism and talent, favours development of different ideologies.
Every journalist works in different fields of expectations, has different criteria of valuation their work and must make a choice. In large media institutions basic contradiction can be seen between: impartiality, criticism with creativity requirements and specialization and routine at work, owners interests and citizens right freedom of speech, salary for effectiveness of work or product and for labor time. All those contradictions are in publishing activity itself. Politicization and commercialization phenomenon and economic conditions in which those processes are done effect on deterioration of journalism in Poland. Not sufficient enough activity of creative societies causes this situation. Journalistic associations are weak and divided. They aren’t able to represent matters of journalistic environments in parliament efficiently.
 

Bibliografia

Adamowski J. (red.) (2002). O warsztacie dziennikarskim. Warszawa: Aspra-JR.

Bauer Z. (2004). Co to jest redagowanie? W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.). Dziennikarstwo i świat mediów (s. 253–269). Kraków: Universitas.

Bourdieu P. (2009). O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cisak W. (red.) (2004). Media i dziennikarstwo na przełomie stuleci. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo INPiD Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Dobek-Ostrowska B. (red.) (2002). Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dobosz I. (2006). Prawo prasowe. Podręcznik. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Dziki S. (2004). Prasa w rozwoju historycznym. W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.). Dziennikarstwo i świat mediów (s. 11–40). Kraków: Universitas.

Fiske J. (1999). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Astrum.

Goban-Klas T. (2000). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Handke K. (2009). Socjologia języka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kononiuk T., Michalski B. (1998). Problemy prawne zawodu dziennikarskiego. Warszawa: Elipsa.

Kowalczyk R. (2004). Między polityką a dziennikarstwem. Szkice politologiczno-prasoznawcze. Poznań: Wydawnictwo INPiD Uniwersytetu im Adama Mickiewicza.

Kupis T. (1966). Zawód dziennikarza w Polsce Ludowej. Warszawa: KiW.

Maślak P. (2001). Profesja bez etatu. Press, nr 3, s. 48–50.

Michalczyk S. (2005). Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Michalczyk S. (2008). Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mocek S. (2006). Dziennikarze po komunizmie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mrozowski M. (2001). Media masowe. Warszawa: Aspra-JR.

Niczyperowicz A. (1996). Abecadło dziennikarza. Poznań: Wydawnictwo Kontekst.

Nowińska E. (2007). Wolność wypowiedzi prasowej. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Ossowski S., Stępińska A. (2010). Polski dziennikarz – niezależny altruista? Etyka w Mediach, nr 5, s. 35–46.

Pokorna-Ignatowicz K. (2001). Problemy zawodowe dziennikarzy w Polsce u progu nowego wieku na podstawie analizy branżowego miesięcznika Press.Studia Medioznawcze, nr 3(4), s. 23–34.

Sawiński Z., Domański H. (1989). Hierarchie prestiżu zawodów w Polsce w latach 1958–1987. Studia Socjologiczne, nr 1, s. 267–290.

Skworz A., Niziołek A. (red.) (2010). Biblia dziennikarstwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Sobczak J. (1999). Prawo prasowe. Komentarz. Warszawa: Muza SA Oficyna Prawnicza.

Sobczak J. (2003). Funkcje regulacyjne państwa. W: J. Adamowski (red.). Rynek audiowizualny w Polsce. Ocena i perspektywy (s. 201). Warszawa: Aspra-JR.

Sonczyk W. (2001). Zawód dziennikarski w kontekście transformacji polskiego systemu medialnego (wybór problematyki). Studia Medioznawcze, nr 3(4), s. 35–45.

Szot L. (2003). Wolność dziennikarzy w polskim systemie prawnym. Wrocław: Wydawnictwo Atla 2.

Szot L. (2013). Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Taylor L., Willis A. (2006). Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy. Kraków: Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Załubski J. (1998). Dziennikarstwo – wolny zawód czy zawód dyletantów? W: J. Adamowski (red.), Media i dziennikarstwo na przełomie wieków (s. 88–96). Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW.

Ziomecki M., Skowroński K., Lis T. (2002). ABC dziennikarstwa. Wskazówki i porady nie tylko dla początkujących. Warszawa: Axel Springer Polska.

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2016, s. 369 - 392

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Values and professional standards of journalism

Autorzy

Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Publikacja: 07.11.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Lucyna Szot (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1825

Liczba pobrań: 5080