FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Recenzenci

Recenzenci 2019-2023

W latach 2019-2023 artykuły nadesłane do Zeszytów Prasoznawczych recenzowało 170 profesorów i doktorów z ponad 60 polskich i zagranicznych uczelni, instytutów i ośrodków badawczych. 

1. Dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

2. Dr Izabella Adamczewska-Baranowska, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki

 

3. Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

4. Valentina Anania, University of Nottingham

 

5. Dr Justyna Arendarska, Zakład Komunikowania Międzynarodowego, Uniwersytet Wrocławski

 

6. Dr Fathi Bourmeche, Faculty of Letters and Humanities, University of Sfax, Tunisia

 

7. Dr Anna Bendrat, Katedrze Anglistyki i Amerykanistyki UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

8. Dr Olga Białek-Szwed, Katedra Kultury Medialnej, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

9. Dr Monika Białek, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Gdański

 

10. Dr Bartłomiej Biskup, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

11. Dr hab. Jagoda Bloch, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

12. Dr Radosław Bomba, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

13. Dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

14. Dr Karolina Brylska, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

15. Dr Karolina Burno-Kaliszuk, Katedr Dziennikarstwa, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

16. Dr hab. Anna Cegieła, prof. UW, Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

 

17. Prof. David M. Chanatry, Director of the New York Reporting Project at Utica College, USA. David Chanatry is a veteran journalist whose career has spanned television, radio and print. He spent 20 years at NBC News, writing and producing news stories for several programs including NBC Nightly News and The Today Show. His work has also appeared on BBC Radio News; and The World Vision Report, and he has been a contributor to The Washington Post and other publications. He has reported overseas from Kosovo, Albania and the Sudan.

 

18. Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

19. Dr Klaudia Cymanow-Sosin, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

20. Dr hab. Franciszek Czech, Instytutu Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński

 

21. Dr hab. Henryk Czubała, prof. WSM, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

 

22. Dr hab. Bernadetta Darska, prof. UWM, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

23. Prof. dr hab. Jacek Dąbała, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

24. Dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

 

25. Dr hab. Izabela Dobosz, emerytowana profesor UJ i UPJPII, sędzia NSA w stanie spoczynku; członek komisji rządowej ds. przygotowania ustawy o prawie prasowym i wydawniczym

 

26. Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz, Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

27. Dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

28. Dr Antonina Doroszewska, Studium Komunikacji Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

29. Dr Katarzyna Drąg, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

30. Dr hab. Aneta Duda, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

31. Dr Daniela Dzienniak-Pulina, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski

 

32. Dr hab. Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

 

33. Dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

34. Dr Kamil Fil, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

35. Dr Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Łódzki

 

36. Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut, Wydział Humanistyczny, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

37. Dr Katarzyna Frukacz, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

38. Dr hab. Wojciech Furman, prof. UR, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

39. Dr Tomasz Gajowniczek, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

40. Dr Ewelina Gajewska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

 

41. Dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

42. Dr hab. Bożena Gierat-Bieroń, Instytut Studiów Europejskich, , Uniwersytet Jagielloński

 

43. Dr hab. Urszula Glensk, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

44. Dr hab. Michał Głowacki, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

45. Dr Dagmara Głuszek-Szafraniec, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

 

46. Dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

47. Assoc. Prof. Dr. Eglantina Hysa, Epoka University, Albania

 

48. Dr Oonagh Hayes, Historisches Seminar Department, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen, Germany

 

49. Dr Artur Hellich, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

50. Dr hab. Magdalena Horodecka, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

51. Dr Łukasz Iwasiński, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

52. Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

53. Dr Joanna Jeziorska-Haładyj, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

 

54. Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego

 

55. Dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

 

56. Dr Aleksandra Kalisz, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

 

57. Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

 

58. Dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak, Katedra Książki i Historii Mediów, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

59. Dr hab. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

 

60. Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

61. Dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

62. Dr Jarosław Kinal, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

63. Dr Rafał Klepka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

64. Dr hab. Rafał Kochanowicz, prof. UAM, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

65. Dr hab. Marek Kochan, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, SWPS

 

66. Dr Małgorzata Kolankowska, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

67. Dr Sylwia Kołos, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

68. Prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

69. Dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

70. Dr Agnieszka Kościuk-Jarosz, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

71. Dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. UW, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

72. Dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

 

73. Dr Olga Kurek-Ochmańska, Instytut Analiz Edukacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

 

74. Dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie

 

75. Dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

 

76. Dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego

 

77. Dr hab. Aleksandra Leinwand, prof. IH PAN, Instytut Historii im. Tadeusza Mantueffla PAN

 

78. Ks. dr hab. Rafał Leśniczak, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

79. Dr hab. Iwona Loewe, prof. UŚ Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski

 

80. Dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

 

81. Dr Bartłomiej Łódzki, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

82. Dr Kamil Łuczaj, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

83. Dr Piotr Łuczuk, Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

 

84. Dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

85. Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Gdański

 

86. Dr Wojciech Maguś, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

87. Dr hab. Marta Majorek, prof. KAAFM, Katedra Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

88. Dr hab. Joanna Maleszyńska, prof. UAM, Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

89. Ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, prof. UKSW, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

 

90. Dr hab. Ewa Maria Marciniak, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

 

91. Dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

92. Dr Aleksandra Matykiewicz, Instytut Studiów Europejskich, Uniwersytet Jagielloński

 

93. Dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

94. Dr Monika Mazur-Bubak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

95. Dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ, Pracownia Metodologii Badań Społecznych i Analizy Danych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński

 

96. Prof. dr hab. Tomasz Mielczarek, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

 

97. Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

98. Jeffrey A. Miller, Ph.D, Associate Professor of Communication, Utica College, USA

 

99. Dr Barbara Mirowska-Brodowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

100. Dr Anna Musialik-Chmiel, Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

101. Dr hab. Marcin Napiórkowski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

102. Dr hab. Jakub Nowak, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

103. Dr hab. Piotr Nowak, prof. UAM, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

104. Dr Anna Nowakowska-Wierzchoś, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

 

105. Prof. dr hab. Beata Ociepka, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

 

106. Dr Sabina Olszczyk, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informacyjnego, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

107. Dr hab. Zbigniew Oniszczuk, prof. UŚ, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

108. Dr hab. Szymon Ossowski, Prof. UAM, Zakład Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

109. Dr Katarzyna Ostrowska, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

110. Dr Magdalena Pataj, Katedra Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

111. Dr hab. Marcin Piechocki, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

112. Dr Marcin Pielużek, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

113. Dr hab. prof. KAAFM Grażyna Piechota, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

114. Dr hab. Magdalena Piechota, prof. UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

115. Dr hab. Magdalena Piekara, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego

 

116. Dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

117. Dr Joanna Podgórska-Rykała, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

118. Dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk, prof. UMCS, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

119. Dr Aleksandra Pohl, Akademia Ignatianum w Krakowie

 

120. Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

121. Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

122. Dr Dominika Popielec, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

123. Dr Ewelina Prażmo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

124. Dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

 

125. Dr Barbara Przywara, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

126. Dr hab. prof. UWr Magdalena Ratajczak, prof. UWr, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

127. Dr hab. Robert Rajczyk, prof. UŚ, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

 

128. Dr Jakub Rawski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

 

129. Prof. dr hab. Artur Rejter, Instytut Językoznawstwa. Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

130. Dr Sebastian Rerak, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński

 

131. Prof. Györgyi Rétfalvi, PhD., Head of Communication and Media BA and MA programs at Budapest Metropolitan University, Hungary

 

132. Dr hab. Michał Rogoż, prof. UP, Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

133. Dr Michał Rydlewski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

134. Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

 

135. Dr Marlena Sakowska-Baryła, Społeczna Akademia Nauk

 

136. Dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska, Institut für Film-, Theater-, Medien- und Kulturwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

 

137. Dr Bartłomiej Secler, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

138. Dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

139. Dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. IJP PAN, Instytut Języka Polskiego PAN

 

140. Dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

141. Dr Agnieszka Słaby, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

 

142. Prof. dr hab. Agnieszka Stępińska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

143. Dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

 

144. Prof. dr hab. Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych PAN

 

145. Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL, Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

146. Dr Łukasz Szurmiński, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

 

147. Dr hab. Joanna Szylko-Kwas, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

148. Dr Barbara Szymczak-Maciejczyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

149. Dr hab. Adam Szynol, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski

 

150. Dr Justyna Tabaszewska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

151. Dr hab. Maciej Tramer, prof. UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

152. Professor James William Underhill, English Department of Rouen University, L'université de Rouen Normandie, France.

 

153. Dr Aleksandra Urzędowska, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

154. Dr hab. Marta du Vall prof. KAAFM, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

155. Dr Patrick Vaughan, prof. UJ, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytet Jagielloński

 

156. Dr Agnieszka Walecka-Rynduch, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

 

157. Dr hab. Jacek Warchala, prof. UŚ, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

158. Dr hab. Jacek Wasilewski, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

159. Dr hab. Krzysztof Wasilewski, Politechnika Koszalińska

 

160. Dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

 

161. Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

162. Dr hab. Monika Worsowicz, prof. UŁ, Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

 

163. Prof. dr hab. Aleksander Woźny, Zakład Medioznawstwa, Uniwersytet Wrocławski

 

164. Dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP, Ośrodek Badań nad Mediami, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

165. Dr Elżbieta Wróbel, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

 

166. Dr Ryszard Wylecioł, Instytut Językoznawstwa, UŚ

 

167. Dr Piotr Zańko, Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

 

168. Dr hab. Michał Zaremba, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

169. Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

170. Dr hab. Przemysław Żukiewicz, prof. UWr, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski