FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 66, Numer 2 (254)

Zaufanie, wiarygodność i transparentność w komunikacji społecznej

2023 Następne

Data wydania: 2023

Opis

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: political communication, trend, ecosystem, viewers, media, political actors; komunikowanie polityczne, ekosystem, widzowie, aktorzy polityczni, rzetelność w mediach, obiektywizm mediów, wiarygodność mediów, polaryzacja mediów, przekaz telewizji; media reliability, objectivity in the media, media credibility, media polarization, television coverage, zmiany klimatyczne, zaufanie, źródła wiedzy, opinia publiczna, media; climate change, trust, sources of knowledge, public opinion, media, strategic communication, branding narodowy, storytelling, selfie diplomacy, archetypy marki, komunikacja strategiczna; nation branding, brand archetypes, wolność słowa, wolność mediów, ekonomia polityczna, Trump, Biden, komunikowanie polityczne, kultura polityczna; freedom of speech, freedom of the media, political economy, political communication, political culture, stronniczość, media publiczne, stronnicze milczenie, systemy medialne, Polska, Rosja, Niemcy, Kapitol; bias, public media, biased silence, media systems, Poland, Russia, Germany, Capitol, dyplomacja publiczna i branding kraju, komunikowanie o zagrożeniach, kryzys ekologiczny w mediach, wizerunek polskich władz, przekaz mediów niemieckich; public diplomacy and nation branding, communication about threats, ecological crisis in the media, image of Polish authorities, media coverage in Germany, agenda-setting, ‘bigotgate’, Gordon Brown, The Guardian, Eastern Europeans, election, framing, Labour, media, migration; agenda-setting, Bigotgate, mieszkańcy Europy Wschodniej, wybory, teoria oprawy, Patria Pracy, migracja