FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

First View Następne

Data wydania: 03.2024

Opis

Publikacja płatna ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SP/0325/2021/1 z dnia 10.02.2023

Licencja: CC BY  ikona licencji

Zawartość numeru

Maria Nowina Konopka

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 67, Numer 1 (257), First View

Czytaj więcej Następne

Artykuły i rozprawy

Dariusz Raś, Marta Woźniak, Mateusz Reptak

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 67, Numer 1 (257), First View

Czytaj więcej Następne

Krzysztof Stępnik

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 67, Numer 1 (257), First View

Czytaj więcej Następne

Aleksandra Seklecka, Barbara Brodzińska-Mirowska

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 67, Numer 1 (257), First View

Czytaj więcej Następne

Z życia naukowego

Aleksandra Kujawiak

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 67, Numer 1 (257), First View

Czytaj więcej Następne

Maciej Zweiffel

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 67, Numer 1 (257), First View

Czytaj więcej Następne