FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 57, Numer 2 (218)

Mediatyzacje polityki

2014 Następne

Data wydania: 24.09.2014

Opis

Bieżący numer Zeszytów Prasoznawczych jest pierwszym z czterech, które redakcja w ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Komunikacji Społecznej zamierza poświęcić problemom mediatyzacji. Zgromadzone w nim prace poświęcone są mediatyzacji polityki: aktorom, płaszczyznom i kontekstom tego procesu.

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Redaktorzy numeru Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska

Zawartość numeru

Katarzyna Brzoza-Kolorz

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 57, Numer 2 (218), 2014, s. 394 - 407

https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.14.022.2343
Czytaj więcej Następne