FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2020 Następne

Data wydania: 06.08.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu Ryszard Filas

Zawartość numeru

Z problemów aktualnych

Barbara Przywara, Iwona Leonowicz-Bukała

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 63, Numer 3 (243), 2020, s. 9 - 32

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.20.019.12090
Czytaj więcej Następne

Z życia naukowego

Agnieszka Szymańska

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 63, Numer 3 (243), 2020, s. 121 - 126

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.20.025.12096
Czytaj więcej Następne