FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2019 Następne

Data wydania: 09.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Agnieszka Szymańska , Michał M. Bukowski, Barbara Cyrek

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 62, Numer 3 (239), 2019, s. 105 - 111

Czytaj więcej Następne

Magdalena Hodalska

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 62, Numer 3 (239), 2019, s. 111 - 115

Czytaj więcej Następne