FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 58, Numer 3 (223)

Mediatyzacja kultury i życia społecznego

2015 Następne

Data wydania: 02.12.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Redaktor numeru Małgorzata Lisowska-Magdziarz

Zawartość numeru

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 58, Numer 3 (223), 2015, s. 748 - 761

Czytaj więcej Następne