FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 58, Numer 1 (221)

Mediatyzacja życia – zjawisko i konteksty

2015 Następne

Data wydania: 15.05.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Redaktorzy numeru Michał Drożdż, Jerzy Smoleń

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: mediatization of the life, the mass media, new media, media axiology, communication, the space of media, interpersonal communication, human and media, ontology of communication, new media, philosophy of communication, human perception, Paul Levinson, Carl Popper, media technologies, mediatization of the life, new media, rhetoric of the image, philosophy of the image, communication, human and the image, communication through images, mediatization, crossing applications, mobile mediatization, mobile media, hybridization, new media, André Jansson, MySpace, nk.pl, social media, Fear of missing out, FoMO, social network sites, Facebook, Information Literacy and media education, media, human resource, a new humanism, barriers to learning, moral discourses of mediatization, mediasphere, mediatization, new media, media studies, media ethics, information society, new media, information, communication, information management, public relations, expert, media, journalist, education, image, mediation, mass media, social campaigns, civic education, śmierć, umieranie, media, obrazy medialne, informacje, reklama, radio, radio journalism, morning show, media, radio programmes, media civili-zation, auditory election advertising, tools of political communication, election campaign, journalism, public relations, Polityka, Uważam Rze, politicians, media content, newspapers, media ethics, Michał Bałucki, journalism, ethos, literature, reportage, social media, media culture, Internet, media, new media, network