FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2013 Następne

Data wydania: 16.12.2013

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Zawartość numeru

Omówienia, recenzje, rozbiory

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 56, Numer 3 (215), 2013, s. 426 - 443

Czytaj więcej Następne

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 56, Numer 3 (215), 2013, s. 444 - 459

Czytaj więcej Następne