FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 58, Numer 2 (222)

Komunikowanie o zdrowiu

2015 Następne

Data wydania: 07.10.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Redakcja zeszytu Weronika Świerczyńska-Głownia, Wojciech Kajtoch

Zawartość numeru

Jolanta Lenartowicz-Skrzypczak

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 58, Numer 2 (222), 2015, s. 365 - 386

https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.15.027.4137
Czytaj więcej Następne

Jarosław Bułka, Andrzej Izworski, Ireneusz Wochlik, Łukasz Folwarczny

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 58, Numer 2 (222), 2015, s. 545 - 553

https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.15.052.4256
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: deliebrations, health care, SDM, paternalistic model, komunikacja werbalna, lingwistyka kognitywna, proksemika, relacja lekarz–pacjent, komunikowanie, choroba, lekarz, pacjent, świadomość społeczna, myślenie potoczne, zdrowie, styl życia, asertywność lekarzy, stres, poczucie własnej skuteczności, komunikacja lekarz–pacjent, tajemnica lekarska, prywatność, zdrowie, informacja, odbiór społeczny, zdrowie, system zdrowotny, polityka zdrowotna, badania opinii publicznej, television series, digital age, technological changes, public health, perfect image of a doctor, relations between doctor and patient, zdrowie publiczne, media masowe, społeczna odpowiedzialność, growing old, old age, education for health, media education, persuasive communication, quality of life, breast cancer, cancer Prophylaxis, mammographic screening, health subject area, poster, Polish social realism, ideology, typicality, NGO, communications strategy, health care, mediatization, zdrowie, strategie komunikacyjne, kampanie prozdrowotne, Unia Europejska, promocja zdrowia, kampanie społeczne, komunikowanie o zdrowiu, medykalizacja, environment of hope, social support, interpersonal and intrapersonal relationships, ways of communication, public relations, public relations strategy, pharmaceutical public relations, World Health Organization (WHO), Catholic Church, sexual health, disease, homosexuality, communication, health, Great Orchestra of Christmas, Charity (WOŚP), media, brand, volunteer, komunikacja, strategia komunikacyjna, sektor medyczny, komunikowanie, innowacje medyczne, inżynieria biomedyczna