FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Crush Cancer! The communication strategy of the Rak’n’Roll Foundation as an example of an alternative form of communicating about health

Data publikacji: 10.10.2015

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 423 - 439

https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.15.030.4140

Autorzy

Agnieszka Hess
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The goal of this article is an analysis of the function, which NGOs perform in the health system in Poland, as well as their participation in universal-social debate concerning health. The object of this paper, is Communications strategy of the Rak’n’Roll Foundation, one of the Polish NGOs with the highest level of recognition, operating in the sphere of health. On the basis of the author’s own research, she describes the activities undertaken by the Foundation to create and develop mutual relations with the media and analyze how it is represented in the media, as well as the efficacy of its own means of communication. She raises the question as to whether the communication activities of the “Rak’n’Roll” Foundation aim to improve the health care system (support) or does it rather contribute to an “overloading of the system” (that is a situation where the demands of individuals exceed the ability of the state to act) or perhaps they don’t have any greater significance on an institutional level?
 

Bibliografia

Andresen K. (2007). Marketing Robin Hooda. Wykorzystanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non profit. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Gumkowska M. (2011). Polacy o III sektorze, raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Herbst J., Przewłocka J. (2011). Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2010. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Hess A. (2013). Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kepplinger H.M. (2007). Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pacut M. (2006), Działalność marketingowa w obszarze organizacji non profit. In: K. Śliwińska (ed.). Działalność marketingowa w przedsiębiorstwach i organizacjach w Polsce w warunkach unijnych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Przewłocka J., Adamiak P., Zając A. (eds.) (2013). Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Sroka J. (2009). Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Internet sources

www.civicpedia.ngo.pl

www.klon.org.pl

www.raknroll.pl

media.netpr.pl

www.facebook.com/pages/Fundacja-RaknRoll

www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna
 

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2015, s. 423 - 439

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Crush Cancer! The communication strategy of the Rak’n’Roll Foundation as an example of an alternative form of communicating about health

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 10.10.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Agnieszka Hess (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1740

Liczba pobrań: 992