FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2019 Następne

Data wydania: 20.12.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Media na świecie

Dagmara Głuszek-Szafraniec

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 62, Numer 4 (240), 2019, s. 153 - 169

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.19.050.11054
Czytaj więcej Następne

Z życia naukowego

Anna Modzelewska, Grażyna Stachyra

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 62, Numer 4 (240), 2019, s. 241 - 242

Czytaj więcej Następne