FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zmiany motywów wyboru zawodu dziennikarskiego w Polsce

Data publikacji: 07.11.2016

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 393 - 407

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.026.5430

Autorzy

,
Agnieszka Stępińska
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0002-7361-2986 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Kinga Adamczewska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Wszystkie publikacje autora →
,
Dominika Narożna
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Wszystkie publikacje autora →
,
Ewa Jurga-Wosik
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Wszystkie publikacje autora →
Bartłomiej Secler
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Professional values and attitudes of the Polish working and aspiring journalists

The aim of this paper is to present the conclusions drawn from a meta-analysis of the findings collected with surveys that have been conducted among Polish journalists since the 1970s. The paper focuses on the trends and shifts in the journalitists’ motivations and roles perception that have been occurring in the last four decades. The findings show that since the transformation period in the late 1989s and early 1990s, Polish journalists seem to be more individualistic and professional-oriented than social and altruist-oriented. The contemporary model of the Polish journalism built upon journalists’ declarations on the media roles is a combination of the news-provider and a forum of a broad spectrum of the political opinion presentation – oriented model, with a watchdog – style journalism. Traditional roles of the Polish journalists, such as education and motivation of the citizens, seem to be of the secondary importance for the media people today.
 

Bibliografia

Bajka Z. (1991). Dziennikarze (1981–1990). Komunikowanie masowe w Polsce – lata osiemdziesiąte. Zeszyty Prasoznawcze,nr 1–2,s. 149–159.

Bajka Z. (2000). Dziennikarze lat dziewięćdziesiątych. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 42–63.

Barańska M. (2011). Dylematy współczesnego dziennikarza/dziennikarstwa: wybrane zagadnienia. Przegląd Politologiczny, nr 4, s. 155–192.

Barczyszyn P., Głowacki M., Michel A. (2011). Projekt 7. Ramowego Programu Komisji Europejskiej (2010–2013) we Wrocławiu. Odpowiedzialność i przejrzystość mediów w Europie: MediaAcT. Studia Medioznawcze, nr 2, s. 129–134.

Chorązki W. (1994). Obraz niezależnej prasy lokalnej w Polsce w I połowie 1994 roku. Kraków: Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej.

Curry J.L. (1981). Polish Journalists in the Policy – Making Process. W:M. Simon, R. Kanet (red.).Background to Crisis: Policy and Politics in Gierek’s Poland(s. 177–198). Boulder: Westview Press.

Curry J.L. (1990). Poland’s Journalists Professionalism and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Dobek-Ostrowska B., Barczyszyn P., Michel A. (2013). Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe). Studia Medioznawcze,nr 1, s. 11–28.

Gierula M. (2005). Polska prasa lokalna 1989–2000. Typologia i funkcjonowanie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gierula M. (2006). Dziennikarze współczesnej prasy lokalnej. W: S. Michalczyk(red.). Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze(s. 76–90). Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.

Głowacki M. (2013). Dziennikarze polscy w świetle studiów porównawczych systemów odpowiedzialności mediów w Europie. Studia Medioznawcze, nr 1(52), s. 29–44.

GUS (2013). Szkolnictwo wyższe w Polsce. Główny Urząd Statystyczny [https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf; 12.03.2014].

Jachimowski M. (2006). Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium prasoznawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kononiuk T. (1996). Zawodowstwo w dziennikarstwie – wyzwania XXI wieku. Studia Medioznawcze,nr 3, s. 15–22.

Mocek S. (2006). Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Olędzki J. (1998). Polish journalists: Professionals or not? W: D.H. Weaver (red.). The Global Journalist. News People around the World(s. 257–276). Cresskill, NJ: Hampton Press, Inc.

Pepliński W. (2001). Zmiany w modelu funkcjonowania zawodu dziennikarskiego po 1989 r. (na przykładzie gdańskiego środowiska prasowego). Studia Medioznawcze, nr 3, s. 47–60.

Pisarek W. (1995). Kwalifikacje dziennikarzy polskich w opinii redaktorów naczelnych. Zeszyty Prasoznawcze,nr 1–2, s. 153–163.

Pisarek W. (1998). À la recherche des journalist polonais. W: K. Feigelson, N. Pelissier (red.). Telerevolutions Culturelles: Chine, Europe Centrale, Russie. Paris: L’Harmattan.

Pokrzycka L. (2008). Problemy lokalnego dziennikarstwa – analiza na przykładzie rynku prasowego Lubelszczyzny. W: L. Pokrzycka i B. Romiszewska (red.). Oblicza polskich mediów po 1989 roku(s. 205–212). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Stępińska A., Głowacki M. (2014). Professional roles, context factors and responsibility across generations of Polish journalists. W: M. Głowacki, E. Lauk, A. Balcytiene (red.). Journalism That Matters. Views from Central and Eastern Europe (s. 79–96). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Stępińska A., Ossowski S. (2010a). Polski dziennikarz – niezależny altruista? W: W. Machura (red.). Etyka w mediach, vol. 5: Nowe media – stare idee(s. 35–46). Poznań–Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.

Stępińska A., Ossowski S. (2010b). Dziennikarze polscy – między mitem „czwartej władzy” a świadomością misji. W: R. Kowalczyk, W. Machura (red.). Media – czwarta władza?(s. 55–66).Poznań–Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.

Stępińska A., Ossowski S. (2011a). Społeczne oczekiwania a autostereotyp dziennikarzy polskich w XXI wieku. W: B. Pająk-Patkowska (red.). Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym(s. 33–46). Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska A., Ossowski S. (2011b). Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe. Studia Medioznawcze,nr 1, s. 17–30.

Stępińska A., Ossowski S. (2011c). Kariera, kontrola, służba społeczna – postawy różnych pokoleń polskich dziennikarzy. W: I. Hoffman (red.). Studia nad dziennikarstwem(s. 43–62). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Stępińska A., Ossowski S. (2012). Three generations of Polish journalists: Professional roles and identities. Journalism Studies, nr 5–6, s. 857–867.

Stępińska A., Ossowski S., Pokrzycka L., Nowak J. (2012). The journalists and journalism of Poland. W: D.H. Weaver, L. Willnat (red.). The Global Journalist in the 21st Century(s. 255–266). New York–London: Routledge.

Szot L. (2010). Main professional dilemma of journalists in Poland. W: B. Dobek-Ostrowska (red.). Comparative Media Systems: European and Global Perspectives (s. 209–230). Budapest: CEU Press.

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2016, s. 393 - 407

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Professional values and attitudes of the Polish working and aspiring journalists

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-7361-2986

Agnieszka Stępińska
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0002-7361-2986 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Publikacja: 07.11.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Agnieszka Stępińska (Autor) - 20%
Kinga Adamczewska (Autor) - 20%
Dominika Narożna (Autor) - 20%
Ewa Jurga-Wosik (Autor) - 20%
Bartłomiej Secler (Autor) - 20%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1655

Liczba pobrań: 992