FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zmiana modelu finansowania prasy

Data publikacji: 07.11.2016

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 408 - 423

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.027.5431

Autorzy

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 5, Kielce
https://orcid.org/0000-0003-0250-6753 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Change in press financing model

According to “World Press Trends” report, in 2014 income from sales of content to readers was higher in global press than income from sales of advertisements. The symptoms of a change in the model of financing press publishers’ activity were noticeable for a long time and indicated transformations in the system of social communication. Before that a reversal of proportions of television financing took place, as income acquired from paid television subscribers has outrun advertisement income. This article aims to answer the question of reasons for the change in press financing model and to analyze that phenomenon in Polish press market. For unlike television, change in printed media financing does not result from the increase in income collected from the audience but from a continuous decrease in press advertisement expenditures.
 

Bibliografia

Agora (2014). Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za rok 2014 [http://www.agora.pl/agora/0,144568.html; listopad 2015].

Agora (2015). Raporty roczne Agora S.A. [http://www.agora.pl/agora/0,144568.html; listopad 2015].

Benkler Y. (2008). Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Bitner T. (2011). Cyfrowe zyski. Press, nr 8.

BN (2015). Ruch wydawniczy w liczbach 2013. Warszawa [http://www.bn.org; luty 2015].

CBOS (2014). Internauci 2014. Komunikat z badań BS/82/2014, czerwiec 2014 [http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_082_14.PDF; listopad 2015].

Czajka R. (2012). Egzemplarz umarł. W:My, dzieci sieci: wokół manifestu (s. 29–31). Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska [http://prawokultury.pl/media/entry/attach/my-dzieci-sieci-wok%C3%B3%C5%82-manifestu.pdf; luty 2015].

Docherty D., Morisson D.E., Tracey M. (1986). The British film industry and the declining audience: Demythologizing the technological threat. Journal of Communication, vol. 36(4), s. 27–39.

Dzierżyńska-Mielczarek J. (2014). Rynek telewizyjny w Polsce. Studia Medioznawcze, nr 1(56), s. 101–114.

Dzierżyńska-Mielczarek J. (2015). Oblicza polskiego rynku medialnego. Tendencje i analizy przypadków. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Grossman L. (2006). Time’s person of the year: you. Time, 13.12.2006 [http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570810,00.html; luty 2015].

GUS (1994). Kultura w 1993 r. Warszawa.

GUS (2014). Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. Warszawa.

GUS (2015). Kultura w 2014 r. Warszawa.

Hallin D.C., Mancini P. (2007). Systemy medialne: trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Herman E.S., Chomsky N. (2002). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, wyd. II. New York: Pantheon Books.

Interaktywnie.com (2015). Marketing w wyszukiwarkach [www.interaktywnie.com/index/index/?file=marketing_ w_wyszukiwarkach.pdf.; listopad 2015].

IWP (2014). Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy papierowej i cyfrowej. Nowe platformy dostępu do treści. Transformacja prasy [http://www.iwp.pl/aktualnosci_show.php?id_aktualnosc=557; listopad 2015].

Klimkiewicz B. (2006). Zderzenie standardów racjonalności? Pluralizm mediów w europejskiej polityce medialnej. Global Media Journal-Polish Edition, nr 1 [listopad 2015].

Kozielski M. (2014). Wilk bardziej syty. Press, nr 11, s. 8.

KRRiT (2013). Programy telewizyjne rozpowszechniane wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Komunikat prasowy z 23.07.2013 [http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/aktualnosci/news,1263,programy-telewizyjne-rozpowszechniane-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym.html; listopad 2015].

Lacy S. (1987). The effects of intracity competition on daily newspaper content. Journalism Quarterly, nr 64, s. 281–290.

Lacy S. (1992). The financial commitment approach to news media competition. Journal of Media Economics,vol. 5, wyd. 2, s. 5–21.

Lemańska M. (2014). Płatne treści osobno. Rzeczpospolita, 2.06.2014 [http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1084767.html; luty 2015].

Litman B.R., Bridges J. (1986). An economic analysis of American newspapers. Newspaper Research Journal, vol. 7, wyd. 3, s. 9–26.

Litman B.R. (1988). Microeconomic foundations. W: R. Picard, J.P. Winter, M. McCombs, S. Lacy (red.). Press Concentration and Monopoly: New Perspectives on Newspaper
Ownership and Operation (s. 3–34). Norwood, NY: Ablex.

McCombs M.E. (1972). Mass media in the marketplace. Journalism Monograph, vol. 24.

Moglen E. (2013). Manifest.com.unistyczny. W: tegoż. Wolność w chmurze i inne eseje (s. 11–26). Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.

Nord L.W. (2013). Newspaper competition and content diversity: A comparison of regional media markets in Sweden. Papeles de Europa, t. 26, nr 1, s. 1–13.

Pallus P. (2015). W 2014 roku rynek prasy codziennej zmalał o 8 proc. Rośnie sprzedaż e-wydań [http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/w-2014-roku-rynek-prasy-codziennej-zmalal-o-8-proc-rosnie-sprzedaz-e-wydan; luty 2015].

PBI (2012). Płatne treści w Internecie [http://pbi1.home.pl/s/p/artykuly/1/1/OFERTA_P%C5%
82atne%20tre%C5%9Bci.pdf; luty 2015].

Picard R.G. (1989). Media Economics: Concepts and Issues. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

PwC (2014). Global entertainment and media Outlook 2014–2018 [http://www.pwc.com/gx/en/global-entertainment-media-outlook/; luty 2015].

Reuters Institute (2015). Digital News Report 2015 [http://www.digitalnewsreport.org.; listopad 2015].

Rzeczpospolita(2014).RankingRzeczpospolitej. Marki polskie [http://www.rp.pl/; listopad 2015].

Siebert F.S., Peterson T., Schramm W. (1956). Four Theories of the Press. University of Illinois Press.

Tapscott D., Williams A.D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Toffler A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: PIW.

Tw (2014). Rentowność polskich mediów zmalała z 52 do 15 proc., wpływy ciągle rosną [http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rentownosc-polskich-mediow-zmalala-z-52-do-15-proc-wplywy-ciagle-rosna; luty 2015].

WAN-IFRA (2015). World Press Trends 2015 [http://www.wan-ifra.org/microsites/world-press-trends; listopad 2015].

Wojtas T. (2012). Polscy wydawcy w Piano Media zyskają 100 tys. subskrybentów i 1 mln, 19.09.2012 [http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polscy-wydawcy-w-piano-media-zyskaja-100-tys-subskrybentow-i-1-mln-zl-analiza; luty 2015].

Wrzosek W. (1998). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.

ZKDP (2013).Regulamin kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2013 r.) [www.zkdp.pl; luty 2015].

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2016, s. 408 - 423

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Change in press financing model

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-0250-6753

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 5, Kielce
https://orcid.org/0000-0003-0250-6753 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 5, Kielce

Publikacja: 07.11.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1677

Liczba pobrań: 1777