FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Siemion Witjaziewskij vel Pantelejmon Juriew (1904-1983) – dziennikarz, poeta i działacz mniejszości rosyjskiej w II Rzeczypospolitej i PRL

Data publikacji: 19.09.2023

Tom 59, Numer 3 (227)

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, s. 566 - 581

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.037.5912

Autorzy

Adam Radosław Suławka

Abstrakt

Semyon Vitiazevskiy vel Panteleimon Yurev (1904-1983). Journalist, poet and Russian national minority activist in the Second Polish Republic and PPR

This article is a biographical sketch of Panteleimon Yurev, journalist, poet and Russian national minority activist in Poland who was active during the time of the Second Polish Republic (mainly under the nickname Semyon Vitiazevskiy) and the Polish People’s Republic. He published his first poems as the student of gymnasium in Ostroh and was also a member of local poetic group. Soon after his graduation he started to be active in the Russian press in the Second Republic of Poland where he published his poetry, prose, historical essays and political feuilletons in which he attacked Ukrainian national movement and ukrainianisation of Orthodox Chruch in Volhynia. After the end of the World War II he stayed in communist Poland, living in the city of Łódź. He was also engaged in formation of the Russian cultural monthly magazine “Zveno”. After Polish thaw in 1956 he also became a member of Central Administration of the Russian Cultural-Educational Society (Polish: RTKO) and editor-in-chief of Russian newspaper Russkiy Golos which he led until the end. After the liquidation of the RTKO by communist authorities he became one of the co-founder of new Russian minority organization, of which he was a president for a short period of time. Although he was a member of the Polish United Workers’ Party he shared some ideological freedom. But later he was forced to yield for the man supported by communist authorities. After retirement he led pioneer research on history of Russian press in Poland, which was stopped by his death.
 

Bibliografia

Biełoszewskaja L., Mitzner P., Flejszman Ł. (2011). Лев Гомолицкий и русская литературная жизнь в межвоенной Полше. W: Lew Gomolickij. Сочинения русского периода, t. 1 (s. 5–282). Moskwa.

Cybart M. (2014). Нелёгкий путь Русского голоса. W: Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Popularnonaukowej „Rosyjska spuścizna kulturalno-naukowa w Polsce”. Gdańsk 28–29 września 2013 (s. 36–41). Warszawa.

Gorzelski R. (1983). Pantelejmon Juriew (1904–1983). Odgłosy, nr 12 (1303), 9.

Górecki W. (2002). Łódź rosyjska. W: A. Magdziak-Miszewska, M. Zuchniak, P. Kowal (red.). Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć (s. 271–278). Warszawa.

Juriew Pantelejmon. Film w prasie polskiej. Filmpolski.pl [http://www.filmpolski.pl/rec/index.php/rec/60896/4; 11.05.2015].

Hałuszko M. (2003). Воскресеніе. W: O. Katola, Ł. Sidłowycz (red.). Українскі часописи Львова 1848–1939. том 3, 1920–1939, книга 1, 1920–1928 (s. 825–829). Львів.

Mochola A.R., Ławryniec P. (2001–2009). Русская эмиграция в Польше 1919–1945 – алфавитный указатель [http://www.mochola.org/russiaabroad/ruspldb/ruspl_eyuya.htm; 9.05.2015].

Olejnik L. (1997). Polityka państwa polskiego wobec Rosjan po II wojnie światowej. Sprawy Narodowościowe – Seria Nowa, t. VI, z. 2 (11), s. 27–58.

Olejnik L. (2003). Polityka narodowościowa Polski w latach 1944–1960. Łódź.

Olejnik L. (2006). Kres autonomii. Rosyjskie stowarzyszenia w Łodzi po II wojnie światowej. Kronika Miasta Łodzi, nr 2, s. 102–109.

Olejnik L. (2013). Rosjanie. W: S. Dudra, B. Nitschke (red.). Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej (s. 109–138). Kraków.

Suławka A.R. (2012). Rosyjska i rosyjskojęzyczna prasa religijna w II Rzeczypospolitej. Kultura – Media – Teologia, nr 10, s. 59–88.

Szlakiem pamięci… Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Łodzi [http://sdrplodz.media.pl/szlakiem-pamici-2/; 9.05.2015].

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2016, s. 566 - 581

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Semyon Vitiazevskiy vel Panteleimon Yurev (1904-1983). Journalist, poet and Russian national minority activist in the Second Polish Republic and PPR

Autorzy

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Adam Radosław Suławka ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 5

Liczba pobrań: 3