FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dziś czarodziejki, jutro… Konstruowanie kobiecości przez wybrane czasopisma dla dziewcząt

Data publikacji: 07.12.2016

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228), s. 751 - 763

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.046.5921

Autorzy

Justyna Dobrołowicz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 5, Kielce
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Today enchantress. Tomorrow... The constructing of feminity in selected magazines for girls

The subject of this article is a content analysis of four popular magazines and newspapers addressed to children and teens: Księżniczka, Czarodziejki W.I.T.C.H., Nowy Twist and Bravo Girl! The essay shows how the conception of the “likeness of woman” and role of woman in contemporary world are presented in popular magazines for young people.
 

Bibliografia

Agacinski S. (2000). Polityka płci. Warszawa.

BursztaW.J., Kuligowski W. (2005). Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie. Warszawa.

Chmura-Rutkowska I. (2001). Blondyna na motorze, czyli wizerunek kobiety w Playboyu.
W: T. Bajkowski i K. Sawicki (red.). Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Wyzwania dla edukacji XXI wieku (s. 85–96). Białystok.

Gromkowska A. (2002). Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje.
Poznań.

Kajtoch W. (2004). Ciało medialne. Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4, s. 59–86.

KossobudzkaM. (2015). Nauka według kobiet. Gazeta Wyborcza, nr 71, s. 11.

Melosik Z. (1996). Tożsamość, ciało i władza. Poznań–Toruń.

Postman N. (2002). Zabawić się na śmierć. Warszawa.

Storey J. (2003). Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody. Kraków.

Witkowski L. (2000). Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli. Warszawa.

WoźniakO. (2014). Ścisłe panny. Gazeta Wyborcza. Wysokie Obcasy, nr 231, s. 30–33.

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2016, s. 751 - 763

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Today enchantress. Tomorrow... The constructing of feminity in selected magazines for girls

Autorzy

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 5, Kielce

Publikacja: 07.12.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Justyna Dobrołowicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 17

Liczba pobrań: 18