FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

“The more often it is set on fire, the better”. Contemporary symbolism of the rainbow in the polish press

Data publikacji: 07.12.2016

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228), s. 654 - 673

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.041.5916

Autorzy

Michał Wilczewski
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This article discusses the contemporary symbolism of the rainbow, i.e. novel references raised during a public debate in Poland following the burning of a rainbow installation in Warsaw in 2013. The symbolism will be reconstructed through a textual analysis of press articles from two weeklies: the conservative W Sieci magazine and the liberal Newsweek magazine. We will examine how two ideologically opposing magazines profile the same event, which leads to the emergence of certain references of the symbol of the rainbow.
 

Bibliografia

Bartmiński J. (1999). Słowo wstępne. In: J. Bartmiński (Ed.). Językowy obraz świata (p. 7–14). Lublin: UMCS.

Brown J.P. (2000). Israel and Hellas (Vol. II). Berlin.

Cain P.A. (2000). Rainbow Rights: The Role of Lawyers and Courts in the Lesbian and Gay Civil Rights Movement. Boulder, CO.

Conner R.P.,SparksD.H., Sparks M. (1997).Cassell’sEncyclopediaof QueerMyth,Symbol,andSpirit:Gay,Lesbian,Bisexual,andTransgenderLore. London.

Ferber M. (1999). A Dictionary of Literary Symbols. Cambridge, England.

Friedlander W.J. (1992). The Golden Wand of Medicine: A History of the Caduceus Symbol in Medicine. New York.

Gumperz J., Levinson S.C. (1996). Introduction: Linguistic relativity re-examined. In: J. Gumperz, S.C. Levinson (Eds.). Rethinking Linguistic Relativity (p. 1–17). Cambridge, England: Cambridge University Press.

Gut A., Wilczewski M. (2014). The China Daily. Tekstowy obraz świata. In: J. Marszałek-Kawa, E. Kaja (Eds.). W poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości (Seria: Biblioteka Azji i Pacyfiku) (p. 36–67). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Hall J. (1996). Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art. New York.

Hanssen I. (2011). A song of identity: Yoik as example of the importance of symbolic cultural expression in intercultural communication/health care. November 2011. Journal of Intercultural Communication, nr 27 [http://www.immi.se/intercultural/nr27/hanssen-ingrid.htm; 29.12.2014].

Hirn Y. (1912). The Sacred Shrine: A Study of the Poetry and Art of the Catholic Church. London.

Jacko J.F. (2005). Struktura symboli wertykalnycha ich rolaw komunikacjimiędzykulturoweji w zarządzaniu. In: E. Klima (Ed.). Religion in the Time of Changes (p. 176–179). Łódź: The University of Łódź.

Kajtoch W. (2008). Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, vol. 1. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Kiklewicz A. (2006). Język. Komunikacja.Wiedza. Mińsk.

Knights L.C. (1960). Idea and Symbol: Some Hints from Coleridge (p. 135–150). In: L.C. Knights, B. Cottle (Eds.). Metaphor and Symbol. London: Butterworths Scientific.

Kopaliński W. (2007). Słownik symboli (‘A Dictionary of Symbols’). Warszawa.

Liu Dilin (1995). Sociocultural transfer and its effect on second language speakers’ communication. International Journal of Intercultural Relations,No. 19 (2), p. 253–265.

Lwin M.O., Stanaland A.J.S., Williams J.D. (2010). American symbolism in intercultural communication: An animosity/ethnocentrism perspective on intergroup relations and consumer attitudes. Journal of Communication, No. 60 (3), p. 491–514.

Nasr S.H. (2006). Islamic Philosophy from its Origin to the Present. Philosophy in the Land of Prophesy. New York.

Peirce C.S. (1955 [1940]). Philosophical Writings of Peirce (Edited by J. Buchler). New York.

Price D. (1995, April). Rainbow flag is a symbol of a united gay people. Star Tribune,at 4–E.

Singer M. (1984). Man’s Glassy Essence: Explorations in Semiotic Anthropology. Blooming-
ton, IN.

Schutz A. (1962). Collected Papers I. The Problem of Social Reality (edited and introduced by M. Natanson). The Hague.

Sobecki M. (2010). Komunikacyjne i integracyjne znaczenie symboli kulturowych na przykładzie muzyki. Ars inter Culturas, nr 1, s. 23–33.

Stobie Ch. (2005). BetweentheArches ofQueerDesireandRace RepresentingBisexualBodies intheRainbow Nation. In: F. Veit-Wild, D. Naguschewski (Eds). Body, Sexuality, and Gender (p. 65–87). New York: Rodopi.

Tindall W.Y. (1955). The Literary Symbol. Bloomington, IN.

Urban W.M. (1939). Language and Reality: The Philosophy of Language and the Principles of Symbolism. New York.

Walczak A. (2011). O symbolu w kulturze i jego rozumieniu. Kultura i Wychowanie, nr 1 (1), s. 87–101.

Webber F.R. (1938). Church Symbolism: An Explanation of the More Important Symbols of the Old and New Testament, the Primitive, the Mediaeval and the Modern Church (2nd ed.). Cleveland, OH.

Whorf B.L. (1956). Language, Thought, and Reality. Selected writings of Benjamin Lee Whorf
(Edited and with an introduction by J.B. Carroll). New York.

Wei Xiaohong (2009). On negative cultural transfer in communication between Chinese and Americans. Journal of Intercultural Communication, No. 21 [http://www.immi.se/intercultural/nr21/wei.htm; 29.12.2014].

Wei Xiaohong (2012). On negative transfer of the deep-structure culture in Sino-American communication. Theory and Practice in Language Studies, No. 2 (2), p. 265–271.

Zhu Honglin (2011). A probe into Chinese learners’ negative cultural transfer in EFL. Journal of Language Teaching and Research, No. 2 (1), p. 212–215.

Internet references

ACLU – LGTB Rights. Lesbian Gay Bisexual & Transgender Project, 2015, ACLU.org, Issues: LGBT rights [https://www.aclu.org/lgbt-rights; 28.08.2015].

Culture.pl – 7 Questions About Poland’s Most Divisive Artwork, 19.11.2013, culture.pl, Articles from category visual arts [http://culture.pl/en/article/7-questions-about-polands-most-divisive-artwork; 6.03.2015].

Marszniepodleglosci.pl – Historia Marszu Niepodległości, 2014, marszniepodelgłosci.pl, Home: Historia Marszu Niepodległości [https://marszniepodleglosci.pl/historia-marszu-niepodleglosci/; 6.03.2015].

Media2.pl – Tygodniki opinii: Liderem Polityka, największy spadek Wprost, 28.08.2015, media2.pl, Wiadomości: Badania [http://media2.pl/badania/127123-Tygodniki-opinii-Liderem-Polityka-najwiekszy-spadek-Wprost.html; 6.03.2015].

Reuters – Polish Demonstrators, Police Clash on Independence Day, 11.11.2011, reuters.com, World: Warsaw [http://uk.reuters.com/article/2011/11/11/uk-poland-clashes-idUKTRE7AA5BQ20111111; 6.03.2015].

RT.com – Over 270 arrests as Warsaw nationalist march ends in clashes, flares, water cannon, 12.11.2014, rt.com, Home: News [http://rt.com/news/204519-poland-independence-day-clashes/; 6.03.2015].

TVN24.pl – Siedem osób z zarzutami czynnej napaści na policjantów. Są wnioski o areszt, 12.11.2012, TVN24.pl [http://www.tvn24.pl/siedem-osob-z-zarzutami-czynnej-napasci-na-policjantow-sa-wnioski-o-areszt,288209,s.html; 6.03.2015].

Source material

Bratkowski P. (2013). Skandaliści i obrażalscy. Newsweek,nr 47 (e-book edition), s. 106–108.

Kalukin R. (2013). Opowieść, która szuka autora. Newsweek,nr47 (e-book edition), s. 32–35.

Kim R., Prokop M. (2013). Sierota polityczna.Newsweek, nr47 (e-book edition), s. 48–52.

Kwaśniewski T., Cejrowski W. (2013). Z miłości do mojego Boga. Newsweek, nr47 (e-book edition), s. 18–22.

Lis T. (2013). Nieznośny ciężar zwykłości. Newsweek, nr47 (e-book edition), s. 2.

Meller M. (2013). Tęcza męczy. Newsweek, nr47 (e-book edition), s. 61.

Makowski R. (2013). Święto dla wybranych Polaków. W Sieci, nr46 (50)(e-book edition),
s. 13.

Nykiel M. (2013). Bluźnierczy atak antysztuki. W Sieci, nr46 (50)(e-book edition), s. 39–46.

Pospieszalski J. (2013). Tęczowa przemoc. W Sieci, nr46 (50)(e-book edition), s. 31–38.

Świetlik W. (2013). Wołodyjowski – errata. W Sieci,nr46 (50)(e-book edition), s. 16–23.

Warzecha Ł. (2013). Zgadywanka domarszowa. W Sieci, nr46 (50)(e-book edition), s. 25–30.

 

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2016, s. 654 - 673

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

“The more often it is set on fire, the better”. Contemporary symbolism of the rainbow in the polish press

Autorzy

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

Publikacja: 07.12.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Michał Wilczewski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 19

Liczba pobrań: 24