FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Stan i perspektywy badań nad polskim systemem medialnym

Data publikacji: 26.06.2018

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 1 - 10

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.17.001.6767

Autorzy

Tomasz Mielczarek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 5, Kielce
https://orcid.org/0000-0002-3330-8840 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The state and perspectives of research of Polish media system

The subject of the article is the research conducted on Polish media system. The author notices that despite the isolation of the environment of Polish scholars from the mainstream of worldwide research on media, its output remains known to them. They have developed their own research paradigm invoking both social and human sciences to equal extent. After 1989, along with the logic of the evolution of Polish media system, the following phenomena were analyzed: pluralism, concentration and monopolization of media system. Furthermore, specific issues were raised, such as: economic aspects of media functioning, media law, public media, evolution of journalism as a profession, convergence and digital transformation. The author postulates that in the near future the following research should be continued or initiated: digitalization of media transfer, new media, especially social media and technological determinism. Such research should be inspired by global achievements but ought to be linked more strongly to actual problems of Polish media system. However, more public assets than currently channeled are required to conduct them.
 

Bibliografia

Bajka Z. (1976). Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej. Kraków.

Bajka Z. (2000). Dziennikarze lat dziewięćdziesiątych. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 42–63.

Bauer Z. (2009). Dziennikarstwo wobec nowych mediów: historia, teoria, praktyka. Kraków.

Dobek-Ostrowska B. (2011). Polski system medialny na rozdrożu: media w polityce, polityka w mediach. Wrocław.

Dobek-Ostrowska B. i in. (2013). Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe). Studia Medioznawcze, nr 1, s. 11–27.

Fliciak M. (2012). Obiegi kultury: społeczna cyrkulacja treści. Warszawa.

Fliciak M. i in. (2010). Młodzi i media: nowe media a uczestnictwo w kulturze. Warszawa.

Godzic W. (2004). Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”. Kraków.

Godzic W. (2007). Znani z tego, że są znani: celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa.

Godzic W. (2013). Kuba i inni: twarze i maski popkultury. Warszawa.

Gogołek W. (2007). Wprowadzenie do informatyki dla humanistów. Warszawa.

Gogołek W. (2010). Komunikacja sieciowa: uwarunkowania, kategorie i paradoksy. Warszawa.

Gogołek W. (2012). Informatyka dla humanistów. Warszawa.

Hallin D., Mancini P. (2004). Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge.

Hallin D., Mancini P. (2007). Systemy medialne: trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, przeł. M. Lorek. Kraków.

Kreft J. (2012). Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych. Gdańsk.

Jabłoński H. (1947). Opinia – parlament – prasa: wstęp do badań roli opinii publicznej w epoce rozkwitu kapitalizmu. Warszawa.

Jakubowicz K. (2007). Media publiczne: początek końca czy nowy początek? Warszawa.

Jakubowicz K. (2011). Nowa ekologia mediów: konwergencja a metamorfoza. Warszawa.

Jaskiernia A. (2012). Dziennikarstwo w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej – stan dyskusji. Studia Medioznawcze, nr 4, s. 97–113.

Jenkins H. (2007). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa.

Jędrzejewski S. (1997). Radio renesans: od monopolu do koncentracji. Warszawa.

Kontrowersje wokół transformacji prasy 1989–1993 (1993). A. Słomkowska (red.). Warszawa.

Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa (2012). Z. Oniszczuk, M. Wielopolska-Szymura, M. Gierula, P. Szostok (red.). Katowice.

Kowalski T. (2008). Między twórczością a biznesem: wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce. Warszawa.

Kowalski T., Jung B. (2006). Media na rynku: wprowadzenie do ekonomiki mediów. ­Warszawa.

Kupis T. (1975). Dzienniki i czasopisma na polskim rynku prasowym. Kraków.

Manovich L. (2013). Software Takes Command. New York.

Mielczarek T. (1998). Między monopolem a pluralizmem. Kielce.

Nierenberg B. (2007). Publiczne przedsiębiorstwo medialne: determinanty, systemy, modele. Kraków.

Nierenberg B. (2011). Zarządzanie mediami: ujęcie systemowe. Kraków.

Olszański L. (2006). Dziennikarstwo internetowe. Warszawa.

Olszański L. (2012). Media i dziennikarstwo internetowe. Warszawa.

Paczkowski A. (1980). Prasa polska w latach 1918–1939. Warszawa.

Pięciolecie transformacji mediów 1989–1994 (1995). A. Słomkowska, E. Ciborska (red.). Warszawa.

Pisarek W. (1995). Kwalifikacje dziennikarzy w opinii redaktorów naczelnych. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1–2, s. 153–163.

Problemy konwergencji mediów (2013). D. Rott i M. Kaczmarczyk (red.), t. 1 i t. 2. Sosnowiec.

Siebert F.S., Peterson T., Schramm W. (1956). Four Theories the Press. Urbana.

Skrzypczak J. (2011). Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji. Poznań.

Sonczyk W. (1999). Media w Polsce: zarys problematyki. Warszawa.

Transformacja mediów 1989–1995 (1996). A. Słomkowska (red.). Warszawa.

Transformacja prasy polskiej 1989–1992 (1992). A. Słomkowska (red.). Warszawa.

Żabiński R. (2010). Marketing na rynku prasowym. Warszawa.

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2017, s. 1 - 10

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The state and perspectives of research of Polish media system

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3330-8840

Tomasz Mielczarek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 5, Kielce
https://orcid.org/0000-0002-3330-8840 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 5, Kielce

Publikacja: 26.06.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Tomasz Mielczarek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2124

Liczba pobrań: 909