FAQ

Polonia Maior Orientalis

Logo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
okładka czasopisma Polonia Maior Orientalis Najnowszy numer Następne

Redaktor naczelny:

Dr hab., prof. UK Piotr Gołdyn

Redaktorzy:

Ks. dr Jarosław Wąsowicz,

Dr Eliwira Jeglińska,

Dr Krzysztof Witkowski,

Dr hab. Mariusz Kulik

Rocznik: wydawany od 2014

Przejdź do strony czasopisma Następne

Języki publikowania: angielski, polski

Status: aktywne

Licencja: Żadna, open access __T_UNLOCK

Dyscyplina naukowa: Archeologia, Historia, Dziedzina nauk humanistycznych

Typ czasopisma: Naukowe

ISSN: 2392-0106

eISSN: 2720-4006

UIC ID: 493378

DOI: 10.4467/27204006PMO

Punkty MNiSW: 20

Opis czasopisma

Czasopismo ukazuje się od 2014 r. jest wydawnictwem ciągłym Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Publikuje artykuły dotyczące historii wschodniej Wielkopolski w rozumieniu terenów historycznego województwa kaliskiego. W piśmie przewidziane jest miejsce na publikacje związane z dziejami oświaty i szkolnictwa, wojskowości i przemysłu, historię gospodarczą i społeczną.
Czasopismo podzielone jest na cztery działy. W pierwszym prezentowane są artykuły poruszające różnorakie dzieje Wielkopolski Wschodniej. Drugi dział zawierać będzie materiały, obejmujące opracowania źródeł do dziejów regionu.
Z kolei w trzecim pojawiać się będą biografie osób związanych z Wielkopolską Wschodnią, bądź to przez fakt urodzenia, bądź aktywnej działalności w regionie. W ostatnim, czwartym dziale omawiane i recenzowane będą publikacje, również odnoszące się do kwestii regionalnych.
Redakcja dąży do realizacji i podnoszenia standardów naukowych, redakcyjnych oraz etycznych , w tym wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors oraz Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.

Prezentacja numeru

zobacz wszystkie wydania Następne

X

Data wydania: 11.2023