FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Opis

„Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” jest ogólnopolskim periodykiem naukowym ukazującym się regularnie od 1956 roku (do 1999 jako „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”). Poświęcony jest szeroko rozumianej kulturze piśmienniczej oraz jej funkcjonowaniu w perspektywie historycznej. Tematyka materiałów publikowanych w Roczniku dotyczy przede wszystkim historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki (w tym grafiki), historii literatury, historii nauki, bibliologii i prasoznawstwa, omawianych przez badaczy polskich i zagranicznych. Część artykułów i edycji tekstów źródłowych, pisanych również przez pracowników Biblioteki, opartych jest na własnych bogatych zasobach, głównie Zbiorów Specjalnych i Gabinetu Rycin.

W 2006 roku ukazała się bibliografia Wydawnictwa Biblioteki za lata 1856-2006, autorstwa Małgorzaty Kremer i Anny Sroki.

ISSN: 1642-2503

eISSN: 2544-0500

Punkty MNiSW: 20

UIC ID: 504069

DOI: 10.4467/25440500RBN

Redakcja

Redaktorka naczelna:

Agnieszka Fluda-Krokos

Zastępczyni redaktorki naczelnej:

Karolina Grodziska

Redaktorzy:

Ewa Danowska,

Wojciech Lipowski,

Marcin Klemenski

Afiliacja

Polska Akademia Umiejętności

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Rok LXVIII (2023)

Data wydania: 02.2024

Zawartość numeru

Agnieszka Fluda-Krokos, Karolina Grodziska

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), 2023, s. 3 - 7

Czytaj więcej Następne