FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I
do 31 XII 2015 r

Data publikacji: 22.02.2017

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, 2016, s. 249 - 272

Informacje

Informacje: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 249 - 272

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

A Report on the activities of the Scientific Library of the Polish Academy of Arts and Sciences
and the Polish Academy of Sciences for the period from 1st January to 31st December
2015

Autorzy

Publikacja: 22.02.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2000

Liczba pobrań: 1955