FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Misja i cele czasopisma

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

„Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” jest ogólnopolskim periodykiem naukowym ukazującym się regularnie od 1956 roku (do 1999 jako „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”). Poświęcony jest szeroko rozumianej kulturze piśmienniczej oraz jej funkcjonowaniu w perspektywie historycznej. Tematyka materiałów publikowanych w Roczniku dotyczy przede wszystkim historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki (w tym grafiki), historii literatury, historii nauki, bibliologii i prasoznawstwa, omawianych przez badaczy polskich i zagranicznych. Część artykułów i edycji tekstów źródłowych, pisanych również przez pracowników Biblioteki, opartych jest na własnych bogatych zasobach, głównie Zbiorów Specjalnych i Gabinetu Rycin.


Główną (tj. pierwotną) wersją czasopisma jest wydanie drukowane.


W 2006 roku ukazała się bibliografia Wydawnictwa Biblioteki za lata 1856-2006, autorstwa Małgorzaty Kremer i Anny Sroki.