FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

2019 Następne

Data wydania: 2019

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Agnieszka Fluda-Krokos

Zawartość numeru

Janusz M. Ślusarczyk

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIV (2019), 2019, s. 131 - 143

https://doi.org/10.4467/25440500RBN.19.008.14151
Czytaj więcej Następne