FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Rada naukowa

Członkowie Rady naukowej

Valentyna Bochkovska (Museum of Book and Printing of Ukraine, Ukraina),
 
 
Andrzej Borowski  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie),
 
 
Julian Dybiec (prac. em. Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wydział Historyczny),
 
 
Kazimierz Karolczak (prac. em. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków),
 
 
István Kovacs (Węgry; członek Polskiej Akademii Umiejętności; em. prac. nauk. Węgierskiej Akademii Nauk),
 
 
Wojciech Krawczuk (Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny),
 
 
Ryszard Löw (Izrael; członek Polskiej Akademii Umiejętności),
 
 
Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Instytut Nauk o Informacji),
 
 
Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Międzynarodowe Centrum Kultury)