FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Kolegium redakcyjne

Członkowie Kolegium redakcyjnego

Ewa Danowska (Tarnowska Szkoła Wyższa; Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)
 
 
Agnieszka Fluda-Krokos  (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) – red. nacz.
 
 
Karolina Grodziska  (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) – zast. red. nacz
 
 
Wojciech Lipowski (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)
 
 
Marcin Klemenski (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)