FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Lista recenzentów

2022

Magdalena Adamska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie),

Ewa Danowska (Polska Akademia Umiejętności),

Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny; Muzeum Narodowe w Krakowie),

Krzysztof Walczak (Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych)

2021

Ewa Danowska (Polish Academy of Arts and Sciences, Poland),

Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloński, Wydział zarządzania i Komunikacji Społecznej; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Poland),

Krzysztof Ożóg Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Poland), 

Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny; Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków, Poland)

2020

Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie),

Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloński, Wydział zarządzania i Komunikacji Społecznej; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk),

Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny; Muzeum Narodowe w Krakowie),

Aleksander Wójtowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filologiczny),

Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości).

2017-2018

Ewa Danowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny, Kielce, Poland),

Dr Karolina Grodziska (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków, Poland),

Stanisław Grodziski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Kraków, Poland),

Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloński, Wydział zarządzania i Komunikacji Społecznej; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Poland),

Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny; Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków, Poland),

Zdzisław Pietrzyk ((Uniwersytet Jagielloński, Wydział zarządzania i Komunikacji Społecznej; Uniwersytet Jagielloński; Biblioteka Jagiellońska, Kraków, Poland)

2015-2016

Ewa Danowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny),

Halina Florkowska-Frančić (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny),

Stanisław Grodziski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny),

Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloński, Wydział zarządzania i Komunikacji Społecznej),

Marian Małecki (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji),

Wojciech Rojek (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny),

Jerzy Wyrozumski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny),

Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych)