FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece
Naukowej PAU i PAN w Krakowie (7.). Korespondencja panny K. do Bronisława Piłsudskiego

Data publikacji: 22.02.2017

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, 2016, s. 161 - 182

https://doi.org/10.4467/25440500RBN.16.011.6622

Autorzy

Alfred F. Majewicz
International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies (Stęszew)
Katedra Orientalistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The present installment in the series aiming at the identification, reconstruction, and presentation of Japanese documents preserved with Bronisław Piłsudski’s archives in the Academic Library of the Polish Academy of Sciences and Lettres (PAU) and Polish Academy of Sciences (PAN) in Cracow focuses on three letters and one picture post card written and sent respectively in February, March, April, and July 1906 to Piłsudski by Ms. Kōko Sōmiya, a sister of charity in the Japanese Red Cross Society, a resident of Yokohama who had served Russian POW camps following the 1904–1905 Russo-Japanese war. The letters are written in Cyrillic characters in sort of a Russo-Japanese pidgin with the proportion between Russian and Japanese language material gradually (and chronologically) changing with each item in favor of the latter: while the lexicon of the first item is almost entirely Russian and quasiRussian, the lexicon of the fourth item is almost entirely Japanese. The ppc comes from the famous (now especially among collectors) firm Kamigataya of Ginza, Tokyo, and depicts a doll arrangement for the annual March 3 “doll (or girls’) festival (hinamatsuri). As a principle, the original manuscript text has been retransliterated into print fonts, Japanese-language fragments provided with the standard Hepburn transliteration and with a reconstruction in current Japanese characters (kanji-kana majiribun). Actually, the correspondence remained incomprehensible without its situational context until a lucky instance of discovering Piłsudski’s own 1908 newspaper article describing his personal contacts with Ms. Somiya centering round the problems of emancipation of women in Japan at the beginning of the 20th century and mixed Japanese-foreign marriage perspectives. The present paper (a by-product of  research project The fifth volume of The Collected Works of Bronisław Piłsudski (CWBP-5) – Mate- rials for the Study of the Nivhgu Language and Folklore – preparation for publication and completion of the five(-six)-volume edition financially supported by the National Center of Academic Research (Narodowe Centrum Nauki) in Cracow grant 2012/07/B/HS2/00461) republishes the article in question and ends with commented translations of the four pieces of correspondence into Polish.

Bibliografia

Literatura przywoływana

Aleksandrov A. 1925. Полный русско-английсний словарь // Complete Russian-English Dictionary. Berlin: „Polyglotte” Internationale Verlagsbuchhandlung.

Amursky Nikolay 2011. ,,Marude gendai sokkuri...” [‘jak gdyby teraz...”, tłumaczenie i komentarz  Kazuhiko Sawada]. W: Hakodate–Urajiosutoku-no kōryū-no shosō [z dziejów stosunków między Hakodate i Władywostokiem]. Hakodate: Towarzystwo do Badań Dziejów Stosunków Rosyjsko- -Japońskich.
アムールスキイ・ニコライ2011。まるで現代そっくり…。澤田和彦解説・訳。函館—ウラジオストクの交流の諸相。函館 : 日ロ交流史研究会。

Buckland Rosina 2013. ,,Shunga in the Meiji Era: The End of a Tradition?”. Japan Review 26 (Special Issue Shunga: Sex and Humor in Japanese Art and Literature), 259–276.

CWBP 1-2-3-4-5. 1998–2011. The Collected Works of Bronisław Piłsudski. Volume 1. The Aborigines of Sakhalin edited by Alfred F. Majewicz. 1998. Ss. 816. Volume 2. Materials for the Study of the Ainu Language and Folklore (Cracow 1912) edited by Alfred F. Majewicz. 1998. Ss. 898. Volume 3. Materials for the Study of the Ainu Language and Folklore 2 . 2004. Ss. 925. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. Volume 4. Materials for the Study of Tungusic Languages and Folklore reconstructed, translated, and edited by Alfred F. Majewicz, with the assistance of Larysa V. Ozoliņa, Mikhail D. Simonov, Tatyana Bulgakova, Elżbieta Majewicz, Tatyana P. Roon, Tomasz Wicherkiewicz & Werner Winter. 2011. Ss. 1414. Berlin & Boston: de Gruyter Mouton.

IIEOS – Stęszew: International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies.  Ishigami Aki 2013. ,,The Reception of Shunga in the Modern Era: From Meiji to the Pre-WWII  Years”. Japan Review 26 (Special Issue Shunga: Sex and Humor in Japanese Art and Literature), 37–55.

Kenkyusha’s New Japanese-English Dictionary – konsultowano wszystkie edycje: 1918 (Yoshitaro Takenobu’s Japanese–English Dictionary); 21931 (Takenobu Yoshitaro, ed.); 31954; 41974 (Koh Matsuda ed.) i 52003 (Watanabe Toshirō & Edmund R. Skrzypczak, and Paul Snowden, editors). Tokyo: Kenkyusha. Ishigami Aki 2013.

„The Reception of Shunga In the Modern Era: From Meiji to the Pre-WWII Years”. Japan Review 26 (Special Issue Shunga: Sex and Humor in Japanese Art and Literature), 37– 55.

Majewicz Alfred F. 1999. Mały słownik neomelanezyjsko-polski – Liklikpela buk i soim insait bilong ol tok pisin na tok ol Polen. IIEOS.

Majewicz Alfred F. 1999. „Archiwalia po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece PAN w Krakowie i ich wykorzystanie”. Roczn. Bibl. Nauk. PAN i PAN, 44, 293–306.

Majewicz Alfred F. 2007. „Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej  PAU i PAN w Krakowie (1). Dwa listy Itoe Tachibany do Bronisława Piłsudskiego”. Rocz. Bibl. Nauk. PAU i PAN, 52, 399–420 + 3 fotografie.

Majewicz Alfred F. 2007a. Krakowski autograf Futabatei Shimei i jego kontekst. IIEOS Preprint 43.  Także jako „Krakowski autograf Futabatei Shimei i jego kontekst” [w:] Romuald Huszcza & Bartosz T. Wojciechowski (eds.) 2013. Inishie manabi aratashiki manabi – studia japonistyczne dedykowane Mikołajowi Melanowiczowi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pp. 11–21.

Majewicz Alfred F. 2008. „Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Nauko-  wej PAU i PAN w Krakowie (2). Dwa dokumenty podróżne wydane Piłsudskiemu przez Konsulat Cesarstwa Japonii w Korsakowie”. Roczn. Bibl. Nauk. PAU i PAN, 53, 251–258.

Majewicz Alfred F. 2009. „Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Nauko-  wej PAU i PAN w Krakowie (4). Listy Ajna Taronci w języku ajnuskim do Bronisława Piłsudskiego”. Roczn. Bibl. Nauk. PAU i PAN, 54, 381–405.

Majewicz Alfred F. 2012. „Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej  PAU i PAN w Krakowie (5). List Sentaro Kemuyamy do Susumi Uedy”. Roczn. Bibl. Nauk. PAU i PAN, 57, 339–352.

Majewicz Alfred F. 2015. „Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Nauko-  wej PAU i PAN w Krakowie (6). Corrigenda do Japonica 1 i [2]”. Roczn. Bibl. Nauk. PAU i PAN, 60, 181–186.

Matsui Kanji [&] Ueda Kazutoshi 1975. Dai Nihon kokugo jiten – shin sōhan [słownik języka naro- dowego Wielkiej Japonii]. Tōkyō: Fukuyama Bōhakkō.
松井簡治 [&] 上田萬年共著 1975。大日本國語辭典。新装版。東京: 冨山房発行。 Pałasz-

Rutkowska, Ewa [&] Inaba Chiharu (eds.) 2010. W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii // Nihon-ni okeru Pōrandojin bohi-no tansaku // In Search of Polish Graves in Japan. Warsaw: Department of Cultural Heritage, Ministry of Culture and National Heritage.
エヴァ · パワシュ=ルトコフスカ (代表) [&] 稲葉千晴編集 2010。日本におけるポーランド人墓碑の探索。ワルシャワ: ポーランド文化 · 民族遺産省文化遺産局。

Papinot E[dmond 1906], 1910. Historical and geographical dictionary of Japan. Reprint 1972. Rutland, Vermont & Tokyo: Charles E. Tuttle Company. Piłsudski Bronisław 1908. „Z życia na Wschodzie”. Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 2/1409, 14–15; 3/1410, 26–27.

Saigami Tokio 1973. Roshiajin horyo-no kiroku [records of Russian prisoners of war]. Tōkyō: Shinji- daisha.
才神時雄1973。ロシア捕虜の記録。東京: 新時代社。 Saitō Hidesaburō 1928. Saito’s Japanese-

English Dictionary. Tokio: The Nichieisha.
齋藤秀三郎著1928。和英大辭典。東京: 日英社。

Sakai Toshihiko 1906. ,,Kotatsu zatsudan” [gossip by a kotatsu]. Katei zasshi 4/3 (1906), 143–144.
堺利彦1906。炬燵雜談。家庭雑誌 4/3 (明治39)。

Sawada Kazuhiko 2007. Bakumatsu, Meiji, Taishōki-no Nihon-to Roshia-no bunka kōryū-ni kansuru jisshōteki kenkyū – Исследования истории русско-японских отношений и новые материалы к ним (середина XIX – середина XX веков) [studies in history of Russian-Japanese relations in the Bakumatsu, Meiji, and Taishō periods and newly revealed materials concerning them – mid 19th century-mid 20th century; see esp. ,,The Japanese Calendarium: Bronisław Piłsudski in Japan”, pp. 25–64 in Japanese, 65-110 in Russian, and 111–163 in English]. Saitama: Saitama University.
澤田和彦2007。幕末· 明治· 大正期の日本とロシアの文化交流に関する実証的研究。さいたま市: 埼玉大学教養学部。

Sawada Kazuhiko & Kōichi Inoue (eds.) 2010. A Critical Biography of Bronisław Piłsudski [Preprint], vols. 1–2. Saitama: Saitama University Faculty of Liberal Arts.

Smirnitskiy A[leksandr] I[wanowicz] 121981. Русско-английсний словарь // Russian-English Dictio- nary. Москва: Издательство Русский язык.

Informacje

Informacje: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 161 - 182

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Japonica of the Archives left after Bronisław Piłsudski in the Scientific
Library of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences. (7.)
Four pieces of Correspondence of Ms Koko Somiya to Bronisław Piłsudski

Autorzy

International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies (Stęszew)

Katedra Orientalistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Publikacja: 22.02.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Alfred F. Majewicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2417

Liczba pobrań: 1641