FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Portret Jędrzeja Kitowicza, niezwykły dar dla Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego z 1859 r. i jego konserwacja w 2013 r

Data publikacji: 18.05.2016

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 63 - 68

https://doi.org/10.4467/25440500RBN.15.006.6598

Autorzy

Karolina Grodziska-Ożóg
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

In 1859, Pelagia Morelowska, a widow of a head teacher and member of the Cracow Scientific Society, bestowed upon the collection of the Society an oil portrait of Jędrzej Kitowicz (1728–1804), a famous historical writer, diarist, participant in the Bar Confederation, finally – a clergyman and longterm parson in Rzeczyca. At present the portrait is kept in the Scientific Library of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences in Cracow and in 2013 underwent a complete restoration conducted by Małgorzata Chmielewska, a restorer from the Czartoryski Museum. The article presents the history of the portrait of Kitowicz, which Pelagia Morelowska inherited from her mother Apolonia Dunin Brzezińska. Apolonia was a granddaughter of Jedrzej Kitowicz’s sister.
Thus, through four generations of women from the family of Jedrzej Kitowicz, the portrait passed to the Cracow Scientific Society, which gave rise to the Polish Academy of Arts and Sciences. In 2015 we celebrate the 200th anniversary of the Society and so does the present text describing the history of one of the early bestowments.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 63 - 68

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Portret Jędrzeja Kitowicza, niezwykły dar dla Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego z 1859 r. i jego konserwacja w 2013 r

Publikacja: 18.05.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Karolina Grodziska-Ożóg (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1903

Liczba pobrań: 1535