FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Mikołaja Wisłockiego fragment „Dziennika podróży z Neapolu do Afryki i wyprawa z Kairu do Górnego Egiptu aż ku granicom Abisynii” (1844/1845)

Data publikacji: 2021

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2021, Rok LXVI (2021), s. 49 - 60

https://doi.org/10.4467/25440500RBN.21.004.16086

Autorzy

Joachim Śliwa
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-8304-7343 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Mikołaj Wisłocki (1821–1886). An excerpt from “Diary of a journey from Naples to Africa and a trip from Cairo to Upper Egypt as far as the borders of Abyssynia” (1844/1845)

The subject of the article is a small excerpt from the “Dziennik” by Mikołaj Wisłocki, covering the journey from Naples and arrival in Alexandria in November 1844. The author describes in an interesting manner the sea journey and his fellow passengers, as well as the greatest attractions of the La Valleta during the stopover on Malta. The next lap was Alexandria, however his coverage ends here. The paper discusses also the travel documents applicable in the Ottoman Empire of that time, which constitute an important addition. The excerpt has been given for printing by Maciej Podgórski (1938–2009), the author’s great grandson. The text has been edited by Joachim Śliwa.

Key words: Mikołaj Wisłocki (1821–1886), Maciej Podgórski (1938–2009), Poles in Egypt 1840-1850, Polish 19th-century travelogues

Bibliografia


Informacje

Informacje: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2021, s. 49 - 60

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Mikołaj Wisłocki (1821–1886). An excerpt from “Diary of a journey from Naples to Africa and a trip from Cairo to Upper Egypt as far as the borders of Abyssynia” (1844/1845)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-8304-7343

Joachim Śliwa
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-8304-7343 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Joachim Śliwa (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 392

Liczba pobrań: 330