FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

„Za pierwszym wstąpieniem ucałowałem ziemię egipską”. J.F. Champollion w Aleksandrii (18 VIII – 14 IX 1828)

Data publikacji: 02.2024

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2023, Rok LXVIII (2023), s. 107 - 120

https://doi.org/10.4467/25440500RBN.23.007.19333

Autorzy

Joachim Śliwa
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-8304-7343 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

 „Za pierwszym wstąpieniem ucałowałem ziemię egipską”. Jean-François Champollion in Alexandria (18 VIII – 14 IX 1828).

Based on Jean-François Champollion’s letter to his brother Jacques-Joseph Champollion- Figeac dated 28 August 1828, his stay of a few weeks in Alexandria beginning with the arrival of the corvette Églée is discussed. J.-F. Champollion was in charge of a Franco-Tuscan expedition heading for Cairo and further up the Nile to the region of the Second Cataract. In his letter Champollion devoted much attention to the description of Alexandria and the monuments he saw: Pompey’s Pillar and two obelisks known as Cleopatra’s Needles. He also reported on an audience with the Viceroy of Egypt, Muhammad Ali. The letter in question (along with two others) was published in an anonymous translation in Volume VIII of „Dziennik Wileński” in 1829 (one year after the original publication in French).

Informacje

Informacje: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2023, s. 107 - 120

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
 „Za pierwszym wstąpieniem ucałowałem ziemię egipską”. Jean-François Champollion in Alexandria (18 VIII – 14 IX 1828).

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-8304-7343

Joachim Śliwa
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-8304-7343 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 02.2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Joachim Śliwa (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 24

Liczba pobrań: 17