FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Recenzja książki: Wojciech Narębski, „Saga rodu Narębskich”, red. Maciej Łyszczarz, Marzena Włodek, Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 2020

Data publikacji: 2021

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2021, Rok LXVI (2021), s. 253 - 256

https://doi.org/10.4467/25440500RBN.21.015.16097

Autorzy

Tomasz Pudłocki
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7527-0919 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia


Informacje

Informacje: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2021, s. 253 - 256

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Tomasz Pudłocki, Book review: Wojciech Narębski, the Narębski Family Saga, Maciej Łyszczarz, Marzena Włodek (eds.), the Archive of Science of PAN and PAU, Krakow 2020

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7527-0919

Tomasz Pudłocki
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7527-0919 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Tomasz Pudłocki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 432

Liczba pobrań: 351