FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2019 r.

Data publikacji: 2020

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2020, Rok LXV (2020), s. 221 - 255

https://doi.org/10.4467/25440500RBN.20.014.14173

Informacje

Informacje: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2020, s. 221 - 255

Typ artykułu: Inne o charakterze niecytowalnym

Tytuły:

Angielski:

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2019 r.

Autorzy

Publikacja: 2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 562

Liczba pobrań: 623