FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Wybrana twórczość piśmiennicza architektów związanych z Politechniką Lwowską. Studium na podstawie badań zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej sprzed 1945 roku

Data publikacji: 2020

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2020, Rok LXV (2020), s. 201 - 219

https://doi.org/10.4467/25440500RBN.20.013.14172

Autorzy

,
Agnieszka Górska
Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Wszystkie publikacje autora →
Anna Kraus
Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Selected Literature of Architects Related to the Lviv University of Technology. A Study on the Basis of Research from the Collections of the Cracow University of Technology Library Before 1945

The purpose of this publication is to draw attention to the scientific and historical value of the literary achievements of architects associated with The Lviv University of Technology on the basis of copies held in the collections of The Cracow University of Technology Library. Due to the extensive source material, the works of eleven selected architects were discussed. The characterization will take the form of library resources analysis, supported by source research. The study focuses solely on pre-1945 collections. The most interesting publications will be discussed in terms of their historical and substantive value.

 

ИЗБРАННЫЕ ПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ АРХИТЕКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ СО ЛЬВОВСКОЙ ПОЛИТЕХНИКОЙ. ИССЛЕДОВАНИЕ НА БАЗЕ ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ КРАКОВСКОЙ ПОЛИТЕХНИКИ ДО 1945 ГОДА

Ключевые слова: архитекторы, печатные работы по архитектуре, Львовская политехника, книжное собрание библиотеки Краковской политехники, XIX/XX век

Цель данной работы – привлечь внимание к научной и исторической ценности печатных работ архитекторов, связанных с Львовской политехникой. Анализ основан на публикациях из фондов библиотеки Краковской политехники. Принимая во внимание обширную базу источников, анализом охвачены работы одиннадцати избранных архитекторов. Характеристика будет представлена в виде анализа библиотечного собрания, дополнена исследованиями источников. Исследование сосредоточено только на печатной продукции, опубликованной до 1945 года.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2020, s. 201 - 219

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Selected Literature of Architects Related to the Lviv University of Technology. A Study on the Basis of Research from the Collections of the Cracow University of Technology Library Before 1945

Autorzy

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Publikacja: 2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Agnieszka Górska (Autor) - 50%
Anna Kraus (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 662

Liczba pobrań: 607