FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I
do 31 XII 2014 r.

Data publikacji: 18.05.2016

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 305 - 328

Informacje

Informacje: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 305 - 328

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I
do 31 XII 2014 r.

Autorzy

Publikacja: 18.05.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1708

Liczba pobrań: 1791